ПУСТ* teaser

Video teaser for the ПУСТ* exhibition project opening

Credits

Concept: VOLNA, Sergey Shabohin
Video: VOLNA
Choreography: Alexandra Portyannikova and Darya Plokhova
Camera: Alexey Kubasov
Music: Lyudska Podoba - Belovezhskaya Puscha (cover)
© VOLNA, Luydska Podoba (2017)