Showreel 2020

Credits

Video: VOLNA
Camera: Polina Korotaeva, Kate Kobzar, Alexey Myslitsky, Ivan Peretz, Bulat Sharipov, Evgeny Shipilov, Artem Stepanov, VOLNA
Special thanks: Thomas Zafrl
Music: НОВИКОВ ПРИБОЙ - Скейтборд
© VOLNA (2020), НОВИКОВ ПРИБОЙ (2020)